POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 

Când folosim termenul “date personale”, ne referim la orice dată despre o persoană fizică, care poate duce direct sau indirect, la identificarea acesteia.

Protecția datelor personale este foarte importantă pentru mine și folosesc aceste date numai în scopurile declarate. De asemenea am luat toate măsurile tehnice necesare pentru protecția acestora.

 

 • Acest website nu stochează nici o informație despre plată . Plățile sunt procesate în siguranță pe platforma Stripe ;
 • Email-ul și numele pe care îl oferi în formularul de contact/plată este folosit doar pentru a-ți răspunde la mesaj/confirmare plată, iar email-ul pe care îl adaugi în formularul de abonare de pe blog, îl utilizez pentru a-ți trimite articole de pe blog, noutăți din fitness sau oferte și reduceri la serviciile pe care le ofer;
 • Nu voi vinde sau oferi datele tale către terțe părți, decât dacă îmi ceri acest lucru, dacă previne o infracțiune sau ține de siguranța națională, sau protejează siguranța individului sau siguranța publică;
 • Toate discuțiile noastre, online sau la telefon, rămân private;
 • Dacă îți dai acordul, voi prezenta progresul tău pe website sau pe conturile mele de social media. Pot să prezint progresul tău prin adăugarea de imagini sau măsurători (kilograme, dimensiuni etc.);
 • Ai dreptul de a fi informat cu privire la felul cum sunt colectate și folosite aceste date;
 • Ai dreptul de a cere rectificarea datelor pe care le am despre tine;
 • Ai dreptul de a cere ștergerea datelor pe care le am despre tine;
 • Dacă ai întrebări te rog să mă contactezi folosind metodele de pe site.
 • Politica de utilizare cookies

 

PRIVACY POLICY

 

When we use the term personal data, we refer to any data about a person that can lead directly or indirectly to its identification.

Personal data protection is very important to me and I use this data only for the declared purposes. I also took all the technical measures to protect them.

 

 • This website does not store any payment information. The payments are securely processed on Stripe’s website;
 • The email and name that you provide on contact form is only used to reply to your messages; the email you provide at payment is used by Stripe to confirm the payment;
 • I will never sell or give your data to third parties, unless if you ask for this, if it prevents a crime or it’s related to national security, or it protects individual safety or public safety;
 • All our discussions, online or by phone, remain private;
 • If you give your consent, I will present your progress on the website or on my social media accounts. I can present your progress by adding pictures or measurements (kilograms, sizes etc.);
 • You have the right to be informed about how this data is collected and used;
 • You have the right to request the rectification of the data that I have about you;
 • You have the right to request the deletion of the data that I hold about you;
 • If you have any question please contact me using one of the methods found on my website.
 • Cookies policy